za stranicu

ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH USVOJIO SET ENERGETSKIH ZAKONA

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uputilo je u parlamentarnu proceduru set od tri prijedloga zakona iz sektora energetike. Riječ je o zakonima koji su većinom glasova usvojeni od strane Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

U pitanju su prijedlozi Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, Zakona o električnoj energiji FBiH i kao i Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije (OIE) i efikasne kogeneracije (EK).

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić istakao je da ovaj set zakona direktno prati standarde i normative EU, za koje se Bosna i Hercegovina obavezala usvojiti pri potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, Sofijske deklaracije, Pariškog sporazuma i niza drugih konvencija koje imaju implikacije na Energetski sektor kao takav.

Usvajanje pomenutih zakona bitno je za buduću energetsku politiku Federacije Bosne i Hercegovine, usmjerenu ka rješavanju energetske krize i sprovođenje procesa dekarbonizacije.

Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH propisuje dugoročne ciljeve vođenja energetske politike u FBiH, te uvodi mehanizme za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije. Unapređuje i pravni okvir za regulaciju obavljanja djelatnosti i rad Regulatorne komisije za energiju u FBiH.

Zakon o električnoj energiji FBiH propisuje pojednostavljenje administrativnih postupaka za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana. Uvodi i nove kategorije učesnika i djelatnosti na tržištu električne energije. Stvara i pravni okvir za uvođenje elektromobilnosti, unapređuje regulaciju kvalitete snadbijevanja i nova prava i mehanizme za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije.

Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije (OIE) i efikasne kogeneracije (EK), u namjeri da se potakne vlastita potrošnja, te ostvare klimatski ciljevi i dekarbonizacija energetskog sektora, dosadašnji centralizovani veliki sistemi će se postepeno zamijeniti decentralizovanim.

(preuzeto sa https://fmeri.gov.ba/)

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *