wind power generation, windmills, wind energy-7298301.jpg

Šta je ključ za razvoj projekata obnovljivih izvora energije?

Razvoj i izgradnja projekata obnovljivih izvora energije (OIE) u posljednjih nekoliko godina uistinu doživljava snažnu globalnu ekspanziju. Nestabilnost tržišta klasičnih energata (nafta, ugalj, plin), želja za energetskom samostalnošću država, odnosno obvezne smjernice i direktive EU predstavljaju ključne smjernice za razvoje OIE projekata.
BiH ima veoma povoljan položaj u pogledu iskorištavanja obnovljivih izvora energije. Vodeni potencijal predstavlja velik broj rijeka na kojima se mogu graditi hidroelektrane, a značajan potencijal postoji i u oblasti energije vjetra (zbog položaj planinskog vijenca Dinarida), te sunčane energije (u prosjeku preko 2000 sunčanih sati godišnje). U BiH trenutno postoje 3 izgrađena vjetroparka, te veći broj izgrađenih hidroelektrana i solarnih elektrana. Međutim, u posljednjih par godina dolazi do snažnog porasta razvoja i izgradnje OIE postrojenja. Prema podacima NOS-a, trenutno je u procesu ishođenja odobrenja za 11.000 MW za priključak na prijenosnu mrežu. Značajan poticaj ulaganja u OIE temelji se u sigurnosti povrata investicije, uzimajući u obzir međunarodno tržište električne energije, prinudne propise koji nalažu korištenje „zelene energije“, te spremnost krajnjih kupaca na usmjeravanje poslovanja i razvoj gospodarstva kupovinom električne energije dobivene iz OIE. Također, razlozi ulaganja u OIE su i porezi na CO2 (CBAM), koji se u EU već primjenjuju, a uskoro će biti obvezujući i za BiH.

RAZLOZI POTREBE STRUČNOG TIMA

Prilikom razvoja OIE projekta, neophodan je stručan advokatski tim, zbog potrebe provjere:

  • mogućnosti građenja na određeno području (usklađenost s aktima prostornog planiranja)
  • mogućnosti i načina reguliranja imovinsko-pravnih odnosa (utvrđivanje vlasništva nad projektnim zemljište, odnosno utvrđivanje optimalnog načina reguliranja imovinsko-pravnih odnosa)
  • točnog definiranja hodograma ishođenja dozvola (npr. vrlo često nadležni organi, što zbog ogromnog broja zahtjeva za razvoj OIE projekata, što ponekad zbog nedovoljnog poznavanja novih propisa u OIE oblasti, ne vrše ishođenje dozvola na pravilan način)
  • pravovremenosti ishođenja dozvola – jer, nadležni organi često kasne prilikom ishođenja dozvola (samo 10% OIE projekata bude izgrađeno i pušteno u rad u razumnom/zakonskom roku), pa je za investitora ključno da zaštiti svoja prava, te u krajnjem slučaju zahtjeva naknadu štete, u slučaju odgovornosti nadležnih organa.
  • reguliranja ugovornih odnosa s pružateljima usluga (izrada projekte dokumentacije, dokumentacije za zaštitu okoliša, zaštitu od požara itd), odnosno reguliranje ugovornih odnosa s izvođačima građevinskih radova (izgradnja solarne elektrane/vjetroelektrane/hidroelektrane) te sa subjektima koji će OIE postrojenje održavati, odnosno s otkupljivačima električne energije.

Također, vrlo česta je pojava da se određeni OIE projekt razvije do određene faze (najčešće do faze „pravomoćna građevinska dozvola“), pa se zatim proda. U takvoj situacija, iskusan advokatski tim će odigrati ključnu ulogu prilikom izrade tzv. dubinske pravne analize (legal due diligence) i realizacije kupoprodaje, a najvažniji koraci su:

  • provjera zakonitosti razvoja projekta (u slučaju da dozvole nisu pravilno ishođene, npr. prilikom ishođenja lokacijske dozvole nisu bili prikupljeni svi potrebni dokumenti, potencijalno može doći do ukidanja navedene dozvole i za 5 godina nakon izgradnje, te u najgorem slučaju do obveze rušenja predmetnog postrojenja)
  • provjera društva nositelja OIE projekta i njegovih vlasnika, s aspekta utvrđivanja postojanja određenih pravnih smetnji (npr. društvo nositelj OIE projekta u trenutku prodaje projekta vodi postupak za utvrđivanje ništavnosti okolišne dozvole ili protiv društva se vodi neki drugi postupak koji za posljedicu može imati novčanu obvezu)
  • kvalitetna priprema ugovora o kupoprodaji (npr. ugovor o kupoprodaji OIE projekta treba biti izrađen na način da cjelokupna prava i obveze kupca i prodavatelja budu točno utvrđena, s preciznim rokovima i na način da se izbjegnu bilo kakvih nesporazumi u pogledu ugovornih uvjeta)

Dugogodišnje iskustvo Advokatskog društva „Ibrahimović & Co“ u oblasti pravnog savjetovanja OIE projekata, odnosno iskustvo prilikom izrade Legal due diligence analiza, garantira kvalitetne pravne usluge i najviši nivo zaštite prava i interesa investitora (zakonito i pravovremeno postupanje nadležnih organa), te dugogodišnje iskustvo u oblasti finansija i tehničke potpore “EMPOWER CONSULTING” d.o.o. Sarajevo rezultira profesionalnu i kvalitetnu realizaciju razvoja OIE projekata u Bosni i Hercegovini.

Autor: mr.iur. Tomislav Tomas, Advokatsko društvo “Ibrahimović & CO”

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *