europe palace, europe, flags-5414751.jpg

OD OKTOBRA 2023. GODINE POČINJE PRIMJENA CBAM-a

EU Mehanizam prilagodbe granica ugljika (CBAM) je orijentirni alat za postavljanje korektne cijene za ugljik koji se emituje tokom proizvodnje robe s intenzivnim ugljikom koja ulazi u EU i za podsticanje čistije industrijske proizvodnje u zemljama koje nisu članice EU. Postepeno uvođenje CBAM-a usklađeno je s postupnim ukidanjem dodjele besplatnih dozvola u okviru EU sistema trgovanja emisijama (ETS) kako bi se podržala dekarbonizacija industrije EU.

CBAM propis je zvanično stupio na snagu dan nakon objavljivanja u Službenom listu EU 16. maja 2023. Sam CBAM stupiće u primjenu u svojoj prelaznoj fazi 1. oktobra 2023. godine, a prvi izvještajni period za uvoznike završava 31. januara 2024.godine

Obaveze izvještavanja i informacije koje se traže od EU uvoznika CBAM robe, kao i privremena metodologija za izračunavanje ugrađenih emisija oslobođenih tokom procesa proizvodnje CBAM robe dodatno su precizirane u Provedbenoj uredbi koju je Komisija usvojila 17. avgusta 2023. godine.

Potvrđujući da je plaćena cijena za ugrađene emisije ugljika koje nastaju u proizvodnji određene robe uvezene u EU, CBAM će osigurati da cijena ugljika uvoza bude ekvivalentna cijeni ugljika domaće proizvodnje, u skladu sa klimatskim ciljevima EU. CBAM je dizajniran da bude kompatibilan sa pravilima STO.

(preuzeto: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en)

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *